FORGOT YOUR DETAILS?

Arge ve Teşvik Uygulamaları Eğitimi

Eğitim İçeriği:

 • 5746 sayılı AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’la getirilen vergi teşvikleri
 • Ar-Ge indirimi
 • Gelir vergisi stopajı teşviki
 • Sigorta primi desteği
 • Teknogirişim sermaye desteği
 • Damga vergisi istisnası
 • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Kapsamında AR-GE indirimi
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve bu bölgelerde Ar-Ge ve yazılım faaliyetleri için uygulanan vergi teşvikleri
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi istisnası
 • Ar-Ge ve yazılımcı personel için gelir vergisi stopajı ve damga vergisi teşviki
 • Sigorta primi desteği
 • AR-GE Faaliyetlerine Sağlanan  Destekler
 • Yatırım Teşvik Mevzuatı Uygulamaları Kapsamında AR-GE Yatırımları

Eğitim Bilgi Talep Formu
Okudum Onaylıyorum. KVKK ve Gizlilik Politikası

TOP