FORGOT YOUR DETAILS?

R

Rasyotek Eğitim

2015 yılından itibaren yeni nesil model ve tekniklerle Bireysel & Kurumsal Eğitim Hizmetleri sunmaktadır.

Rasyotek Eğitim, tüm bireysel ve kurumsal eğitimleri ile proaktif bir yaklaşım içerisinde, planlı ve sistemli olarak işletmeye minimum maliyetle optimum faydayı sağlayacak şekilde yürütmeyi hedeflemektedir.

İçinde bulunduğumuz çağın bilgi çağı ve toplumların bilgi toplumu olarak nitelendirildiği günümüzde eğitim faaliyetlerinin bireysel ve kurumsal başarı üzerinde etkili olduğu büyük küçük tüm işletmelerin eğitim faaliyetlerine eskisinden daha fazla önem verdiği görülmektedir.

Bu eğitimler ile kurumların gereksinimlerine en iyi cevap verecek şekilde planlanması ve programlanması öncelikli amaçlarımızdandır. Bireysel ve kurumsal müşterilerimiz için değer yaratacak  en yüksek kalitede hizmet sunmaktayız. Bu doğrultuda, profesyonel hayatta kendini geliştirmek ve yeni nesil eğitim anlayışına  yönelik eğitim programları hazırlamaktayız.

Küreselleşme ile artan yoğun rekabet koşullarında başarılı olabilmek , çeşitli bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmış motivasyonu yüksek kendi amaçlarını işletmenin amaçları ile uyumlaştırmış bir işgücüne sahip olmayı gerektirmektedir.

Bu farkıyla Rasyotek Eğitim,  bünyesinde bulunan kariyer danışmanları ve  kariyer koçları ile kurumların ihtiyaçları olan ideal çalışan profillerine güvenle erişebilmelerini sağlayan  yetkili özel istihdam bürosudur. Bireyler ve kurumlar adına kurgusal planlamaları yapıp, en etkin ve tüm tarafların faydasına dönüşecek bir hizmeti sağlamaktadır.

Teknolojideki hızlı değişikliler, yoğun rekabet koşulları, büyüyen kurumlar karşısında yetenekli ve  bilgili  iş gücünü hazırlamak ve geliştirmek zorunludur. Çünkü çağdaş kurumların başarısı için eğitim faaliyetleri yaşamsal bir öneme sahiptir. Globalleşme sürecinde benimsenin yönetim anlayışı, kurumsal eğitim  amaçlarımızı belirlememizde , sosyal sorumluluk gereği  toplumsal ve bireysel amaçlarada katkıda bulunmak temel hedefimiz.

 

Eğitim Modelimiz

Sektör talepleri, trend bilgi teknolojileri ve ihtiyaç analizlerini ele alarak oluşturduğumuz eğitim içerikleri ile, bireysel ve kurumsal yeni nesil modeller sunmaktayız.

 

Kurumsal Eğitim Çözümlerimiz

Rasyotek Eğitim; İhtiyaç analizlerini uzmanlaşmış kadrosu ile yaparak, kendi iş alanları üzerinde uzmanlaşmış çözüm ortakları ile dünyadaki en son ve geçerli “Know-How”ları ile en doğru çözümleri sunmaktadır.  Sanayi odaları, belediyeler ve kurumsal çözüm ortakları ile birlikte bireysel ve kurumsal farklılaşmayı sağlayan yeni bir anlayış getirmiştir.

 

Rasyotek Eğitim © 2015

LinkedIn

Facebook

Instagram

Twitter

Google Plus

TOP