FORGOT YOUR DETAILS?

İş Kanunu Eğitimi

Genel Hükümler

 • İş Kanununa Göre Asıl İşveren-Alt İşveren Kavramı Unsurları
 • Asıl İşin Alt İşverene Verilmesinin Koşulları-Yargıtay Kararları
 • Yardımcı İş Kavramı Ve Alt İşveren İlişkisi Kurulması
 • Asıl İşin Alt İşveren Kanuna Aykırı Bir Biçimde Verilmesinin Yaptırımı-Sgk’ya Yansıması Ve Olası İdari-Mali Sonuçları
 • Asıl İşveren Alt İşveren Yasakları
 • Asıl İşverenin Birlikte Sorumluluğunun Kapsamı-Son Yargıtay Kararları

İş Sözleşmesi-Türleri Ve İşin Düzenlenmesi

 • İş Sözleşmesinin Türleri
 • Belirli Belirsiz Süreli
 • Kısmi Süreli İş Sözleşmesi
 • İhbar Ve Kıdem Tazminatı
 • Yıllık Ücretli İzin Hakkı
 • Uzaktan Çalışma Sözleşmesi

İş Sözleşmesinin Feshi

 • İş Sözleşmesinin Feshi Ve İşe İade Davaları
 • Haksız Fesih-Geçersiz Fesih-Usulsüz Fesih Kavramları
 • İş Kanununa Göre Geçerli Sebepler
 • İşçinin Yetersizliği Sebepleri
 • İşçinin Davranışları
 • İşletmeden Kaynaklanan Nedenler
 • Örnek Yargıtay Kararları Ve Değerlendirmeler

Son Değişikliklerle İşe İade Davasının Sonuçları (1.1.2018’den Sonrasındaki Durum)

 • 4 Aylık Boşta Geçen Süre Ücreti-Hesaplanması
 • 4 Aylık Boşta Geçen Süre Ücreti-Kuruma Ek Belge Verilmesi
 • İşe Başlatmama Tazminatı
 • Diğer Feshe Bağlı Hakların İşe İadede Yeniden Hesaplanması

Haklı Nedenle Fesih

Kıdem Ve İhbar Tazminatının Hesaplanması

Eğitim Bilgi Talep Formu
Okudum Onaylıyorum. KVKK ve Gizlilik Politikası

TOP