FORGOT YOUR DETAILS?

K

Kurumsal Eğitimler

Bilgi toplumuna geçtiğimiz bu dönemde bir kurumun ayakta kalabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi tamamen insana yaptığı yatırımla mümkündür. Günümüz rekabet ortamında kalıcı olmak ve fark yaratmak isteyen kurumların aradığı sihirli değnek eğitimdir. Eğitimi kurumsal sisteminin temel parçası olarak görmeyen kurumlar yeniliklere ve değişimlere uyum sağlayamazlar.

Rasyotek Eğitim, eğitim ve danışmanlık uzmanlığını bilişim ürünlerinin hemen hemen her alanında sertifikalandırmış geniş usta eğitici kadrosuyla hem standart hem de kurumların isteklerine göre şekillendirilebilen bilişim eğitimleri vermektedir. Bilişim alanındaki kurumsal proje deneyimlerini eğitim hizmetlerine yansıtan Rasyotek Eğitim, ilgili eğitimler konusunda isim yapmış Türkiye’nin önde gelen uzmanlarıyla çalışmaktadır.

Açık Sınıf

İçerikleri önceden belirlenmiş, yer, tarih ve süreleri tanımlı, genel katılıma(sadece çalışanlar) açık olan max 15 kişilik sınıflarda verilen eğitimler.

Kuruma Özel

İçeriği ve katılımcılar tamamen talepte bulunan kurum tarafından belirlenen, kapalı grup mantığıyla Rasyotek Akademi’de ya da kurumun kendi lokasyonunda düzenlenen eğitimler.

Sınıf Kiralama

Özel tasarlanmış yüksek teknolojili sınıflar, eğitim, seminer, workshop vb. etkinlikler için kullanılmak üzere kurumların kullanımına sunulmaktadır.
TOP