FORGOT YOUR DETAILS?

Web ve Mobil Programlama Kursu

Yazılım teknolojileri geliştikçe ve kuruluşların teknolojiler konusundaki farkındalığı arttıkça; hem büyük ölçekli hem de küçük ölçekli işletmeler kendi ihtiyaçları doğrultusunda yazılımlar üretmeye başlamıştır.

Günümüzde geliştirilen yazılımlar küçük çaplı projeler olmaktan çıkmış ve bir disiplin altında yazılım geliştirilmeye ihtiyaç duyulmuştur. Yıllar sürecek kompleks projelerin geliştirilmesi, sisteme entegre edilmesi ve yönetilmesi ihtiyacı ortaya çıkınca bunları bir disiplin altında geliştirmek, klasik yazılım uzmanı kalıplarının dışına çıkmayı zorunlu hale getirmiştir.

İçinde bulunduğumuz dijital dönüşüm çağı,  yeniliklerin ve veriye erişimdeki kolaylıkların yanında siber tehditleri ve riskleri de beraberinde getirmektedir. Teknoloji araştırma şirketlerinin araştırmalarına göre siber saldırıların %75’lik kısmı uygulama katmanında gerçekleştiriliyor. Günümüz bilişim güvenliğinin en önemli problemlerinden biri güvenlik bilinci olmadan geliştirilen yazılımlardır.

Yazılımların geliştirilmesi aşamalarında, yazılımı kodlayan uzmanların ana uzmanlık alanlarının yazılım güvenliği değil yazılım geliştirme olmasına yönelik inanıştan kaynaklanan hatalar ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu hatalar ve zayıf noktalar işletmeler ve yazılımın kullanım alanına bağlı olarak, pek çok kişi ve sektör için ciddi sorunlar oluşturur hale gelmiştir.

Artık Yazılım ekiplerinde, güvenli yazılım geliştirme yaşam döngüsü aşamalarına yani gereksinim ve risk analizlerini yapabilme, tehdit modelleme, kaynak kod analizi, test, doğrulama ve yayınlama süreçlerine hakim bireyler başarılı olabilmektedirler. Bu durum, eğitim hizmeti sağlayan kurumların bu gelişmeye uygun olarak eğitim içeriklerini yeniden kurgulamalarını zorunlu kılmaktadır. Bu süreçte ortaya çıkan ihtiyacın karşılanması; yeni öğretim programlarının hazırlanması, buna uygun insan kaynaklarının geliştirilmesiyle mümkün olacaktır.

Trend bilgi teknolojileri, bilişim personeli ihtiyaçları ve sektör analizlerini ele alarak oluşturduğu eğitim içerikleri ile hedef ve talebi belirlenmiş alanlarda, firmalar ve kursiyerler adına en doğru eşleşmelerin olduğu, tüm tarafların faydasına yönelik bir eğitim modeli kurgulamaktadır.

Eğitim Bilgi Talep Formu
Okudum Onaylıyorum. KVKK ve Gizlilik Politikası

Eğitim İçerikleri

C# ile Programlamaya Giriş

 • NET Framework Mimarisi
 • Nesneye Yönelik Programlamanın (OOP) Temel Prensipleri
 • C#.NET İle Programlama

WINFORMS Görsel Programlama

 • Form Kontrol ve Bileşenleri
 • Masaüstü Uygulamaları Geliştirme

Veri Erişim Katmanı

 • ADO.NET Entity Framework
 • LINQ to SQL ile Code Generation & DB Creation
 • XML, JSON

Uygulama Güvenliği

 • Web Uygulama Güvenliği
 • Veri Tabanına İzinsiz Erişim ve Güvenlik Önlemleri
 • Zararlı Yazılım Analizi
 • Güvenli Mobil Uygulama Geliştirme
 • Tersine Mühendislik
 • Güvenli Yazılım Geliştirme
 • 3. Proje

Web Uygulamaları Geliştirme

 • HTML5, CSS4, JavaScript
 • Developing Web Apps with ASP.NET
 • ASP.NET Web Forms
 • ASP.NET MVC
 • Web Servisler ve WCF
 • 2. Proje

Mobil Programlama

 • Blend ile XAML Geliştirme
 • Mağazaya Uygulama Yükleme

Veri Tabanı Tasarlama ve Programlama MS SQL & Transact SQL

 • İlişkisel Veritabanı Tasarımı ve Modelleme
 • Normalizasyon
 • Transact SQL
 • Veritabanı Üzerinde Yetkilendirme
 • Bakım ve Yedekleme
 • 1. Proje

Eğitim Sertifikası

TOP